Sjablonen, checklists en templates voor functioneel beheer en informatiemanagement

Sjabloon Beheerplan voor informatiesystemen


Om te komen tot een beheersbare omgeving waarin Informatiesystemen draaien dienen alle aspecten rond het beheer in beeld gebracht te worden. Deze aspecten zullen in aparte plannen per Informatiesysteem nader uitgewerkt moeten worden. Hierbij dient een werkbare situatie gecreëerd te worden zonder uit te wijden in details.

Lees meer...

Onderwerpen: taken, activiteiten

Sjabloon Service Level Agreement (SLA)


Dit document bevat een template voor het opstellen van een Service Level Agreement.

Lees meer...

Onderwerpen: service level agreement

Sjabloon Dossier Afspraken en Procedures (DAP)


DAP staat voor Dossier Afspraken en Procedures. Het betreft een dossier waarin operationele werkafspraken tussen aanbieder en afnemer staan omschreven. Een DAP dient geen beschrijving van de kwaliteit van de service, dit hoort thuis in de SLA. Vaak is een DAP wel een bijlage van de SLA. Naleving van afspraken die omschreven staan in een DAP vormt een voorwaarde om als gebruiker een beroep te kunnen doen op kwaliteitsgaranties.

Lees meer...

Onderwerpen: service level agreement, leverancier

Sjabloon Sourcing Strategie


Het SURF Activiteitenplan Cloud 2012 stelt als doel bij te dragen aan het ontwikkelen en implementeren van Cloud-beleid bij de instellingen. Het ontwikkelen en vaststellen van een Cloud Strategie is daarvan een cruciaal onderdeel. Onderstaande template wil de instellingen een handreiking bieden voor het opstellen van de eigen Cloudstrategie. De template is gebaseerd op beschikbare best-practices en literatuur, met name:

Lees meer...

Onderwerpen: outsourcing, strategie

Checklist Requirements Engineering


Het doel van deze checklist is het bepalen van de sterke en zwakke punten van de huidige werkwijze ten aanzien van requirements engineering. Met behulp van deze checklist kunnen processen zoals het vinden, het vastleggen, het beoordelen en het beheren van requirements worden beoordeeld. Op basis van de resultaten van het checklistonderzoek kunnen concrete verbeterpunten met betrekking tot requirements engineering worden vastgesteld.

Lees meer...

Onderwerpen: specificeren

Nieuwe aanvullingen in uw mailbox?

Populairste items