Hoe staat jouw Informatiemanagement ervoor? 

Beleid en visie is cruciaal

analyse-cijfers-rapport-nulmetingHelaas komen we in onze praktijk nog vaak de situatie tegen dat, waar het de Informatievoorziening (IV) betreft, een (langere termijn) visie en beleid in meer of mindere mate ontbreken.'Terwijl het wel cruciaal is voor zowel het kunnen blijven leveren van een bij de bedrijfsprocessen passende IV en de bijbehorende dienstverlening. En daarnaast voor het verder ontwikkelen van deze dienstverlening en de betrokken medewerkers.'

Met onze Nulmeting Informatiemanagement, uitgevoerd door een van onze zeer ervaren consultants, geven wij je inzicht in:

  • De algemene situatie m.b.t. het Informatiemanagement en de relatie met overige stakeholders;
  • Relaties, rollen en taken van Informatiemanagement en relevante stakeholders i.r.t. de belangrijkste IV-processen;
  • De uitgevoerde activiteiten, gebaseerd op BiSL (Richtinggevend en Sturend niveau);
  • De overige, mogelijk oneigenlijke, activiteiten;
  • De feitelijke tijdsbesteding m.b.t. de uitgevoerde activiteiten, inclusief een kwaliteitsoordeel;
  • Indien van toepassing: Een inschatting van de benodigde extra tijdsbesteding (onder de bestaande omstandigheden) om waar nodig wel de juiste kwaliteit te kunnen leveren;
  • Een inschatting van het relatieve volwassenheidsniveau van het Informatiemanagement.

Dit alles wordt aangeboden in de vorm van een eindrapportage, inclusief knelpuntenanalyse en verbeteradvies.

Aanpak nulmeting Informatiemanagement

De nulmeting wordt uitgevoerd d.m.v. interviews met de betrokken Informatiemanagers en, in overleg met jou, eventuele andere relevante partijen. Denk daarbij aan Business managers, ICT managers, Functioneel Beheerders etc. Er wordt gebruik gemaakt van een standaardformulier, waardoor wordt geborgd dat dezelfde informatie van iedere geïnterviewde wordt verkregen. Deze uniformiteit is noodzakelijk om de resultaten met elkaar te kunnen vergelijken en tot een gezamenlijk beeld te kunnen komen. Ook wordt een meting van het volwassenheidsniveau uitgevoerd.

Tijdens de intake wordt met jou het formulier doorgenomen en is er de mogelijkheid om specifieke, voor jouw organisatie relevante, aanpassingen / toevoegingen te doen. Daarnaast kun je specifieke wensen t.a.v. het eindrapport aangeven. Uiteraard kunnen deze aanpassingen invloed hebben op de benodigde inspanning. Dit zal altijd tijdens de intake met jou worden afgestemd. Na afloop van de interviews wordt het eindrapport opgesteld en met je besproken en toegelicht.

Nulmeting Functioneel Beheer

Naast de nulmeting Informatiemanagement bieden we ook een Nulmeting Functioneel Beheer aan. Deze kan zowel afzonderlijk worden uitgevoerd als in combinatie met de nulmeting Informatiemanagement. Het resultaat van deze combinatie biedt je inzicht in jouw gehele Business Informatiemanagement. 

Meer weten?

Wil je meer weten over onze Nulmeting Informatiemanagement? Vul dan onderstaand formulier in en we nemen binnen twee werkdagen contact met je op.