Kennis is macht maar delen is kracht

Informatiemanagement is een prachtig en veelomvattend vak. En in een zeer dynamische omgeving. Dat betekent dat het van het grootste belang is bij te blijven met en alert te zijn op nieuwe ontwikkelingen en overige zaken die van invloed kunnen zijn op het vakgebied, de eisen daaraan en degenen die daarin werkzaam zijn. En hoewel wij ons zeker beschouwen als specialisten op het gebied van informatiemanagement, ook wij hebben uiteraard de wijsheid niet in pacht. Wij hechten daarom veel waarde aan het delen van kennis en inzichten met onze klanten en vakbroeders/-zusters. En dat doen we op verschillende manieren.

Zo is er onze Wiki, waar we allerlei informatie over het vakgebied vrijelijk beschikbaar stellen.

Ook verzorgen onze consultants regelmatig Blogs over onderwerpen die zij doorgaans in hun eigen praktijk meemaken.

Daarnaast vindt u op onze site een overzicht van functioneel beheer & informatiemanagement gerelateerde Evenementen, zowel door onszelf georganiseerd als door anderen.

Lezingen / Presentaties / Pizzasessie

Mocht u daar prijs op stellen, dan verzorgen we graag Lezingen of presentaties bij u op locatie over onze visie op het vakgebied of een met u te bepalen onderwerp.

Meer informatie over onze lezingen / presentaties / pizzasessie's

En dan zijn er natuurlijk onze Pizzasessies (XL) waarbij we met vakgenoten kennisdelen en discussiëren over vak-gerelateerde onderwerpen.

Meer informatie over de aankomende Pizzasessie XL

Deel uw kennis!

Zoals gezegd zijn we natuurlijk ook benieuwd naar de zaken die u met ons en de andere bezoekers van deze site zou willen delen. Dit kunnen zowel documenten zijn voor in onze Wiki of aankondigingen van relevante evenementen. Daarnaast ontvangen we ook graag gast-blogs over zaken die u bezighouden, opvallen of die u gewoon met vakgenoten wilt delen. Al deze zaken stellen we vervolgens weer via deze site voor iedereen beschikbaar.

Het aanleveren van dergelijk materiaal kan via onze website beheerder: p.van.zandwijk@iv-experts.com.

Wilt u meer weten over onze kennisdeling? Vul dan onderstaand formulier in en we benaderen u binnen twee dagen.