Artikelen en whitepapers voor informatiemanagers over informatiemanagement

Agile, Scrum, SAFe en jouw carrière


Agile-Scrum-SAFe-en-jouw-carrièreHeb je je weleens afgevraagd wat Scrum en Agile manier van werken kan betekenen voor jouw carrière? In de whitepaper Agile, Scrum, SAFe and your career van onze partner Gladwell Academy leggen zij uit welke mogelijkheden er ontstaan als jouw organisatie een Agile Framework implementeert, zoals Scrum of SAFe. Wil je weten welke nieuwe rollen er zijn en welke mogelijk het beste bij jouw persoonlijkheid kunnen passen? Download de whitepaper en ontdek het zelf…

Lees meer...

Onderwerpen: Whitepapers, agile, scrum, Carrière, SAFe

Beheren onder architectuur


Binnen veel bedrijven is men op directieniveau eager om strategisch te denken als het gaat om (nieuwe) producten en diensten die men in de markt kan zetten. De ICT is hierbij steeds vaker een enabler, opent nieuwe markten voor de business en ondersteunt nieuwe producten en diensten. Verwonderlijk is het dan dat veel beheerorganisaties niet in staat blijken met deze strategische ontwikkelingen mee te gaan. Er ontbreekt op dit niveau nog veel besturing. In dit artikel bespreekt Bart de Best een oplossingsrichting om dit spanningsveld op te heffen: beheerarchitectuur.

Lees meer...

Onderwerpen: architectuur, IT, Beheer

Visie op informatiemanagement: Onderzoek naar het verbeteren van de bedrijfsvoering in ziekenhuizen


De Nederlandse ziekenhuiszorg is aan enkele grote veranderingen onderhevig, mede door de invoering van Diagnose Behandeling Combinaties (DBC’s) en marktwerking. Een van de redenen hiervoor is de kostenstijging van de totale gezondheidszorg. In de (ondersteunende) bedrijfsprocessen van ziekenhuizen wordt daarom gewerkt aan effectiviteit en efficiëntie. Hiervoor is de juiste informatie nodig, waarbij informatiemanagement een belangrijke rol speelt. Gezien de beperkte rol van informatiemanagement op dit moment is vooral de visie van ziekenhuisbestuurders hierop onderzoekswaardig.

Een scriptie van Peter Visser, student aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg uit juni 2007.

Lees meer...

Onderwerpen: zorg, onderzoek

Vijf tips voor omgang met leveranciers (IM)


Het Informatiemanagement en Functioneel Beheer staat sterk in de belangstelling en er is inmiddels veel ervaring opgebouwd in de uitvoering en inrichting ervan .Ook de wijze waarop leverancierssturing plaatsvindt krijgt steedsmeer aandacht. In de vorige editie van dit vakblad is deze ontwikkeling geplaatst in het kader van het groeimodel van functioneel beheer.

Een artikel van Yvette Backer en Remko van der Pols uit Functioneel Beheer Magazine januari 2008.

Lees meer...

Onderwerpen: samenwerking, leverancier

Informatiemanagement in kaart (9 vlaks model Rik Maes)


9-vlaks-model.pngIn dit whitepaper beschrijft Rik Maes, hoogleraar informatie- en communicatiemanagement aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam, het 9-vlaks model voor informatiemanagement (ook wel het Amsterdams Informatiemanagement Model genoemd). 

Lees meer...

Onderwerpen: Whitepapers, model, sjabloon, 9-vlaks, rik maes

Informatiemanagement…is niet meer wat het nog nooit geweest is…


Een presentatie van Rik Maes waarin hij ingaat op het 9-vlaks model en de twee visies op informatiemanagement.

Lees meer...

Onderwerpen: Whitepapers

Informatiemanagement, en nu?


Binnen de overheid komen steeds meer informatiemanagers die de verantwoordelijkheid hebben om informatie binnen de organisatie te borgen. De markt is in beweging en stapt af van de “one-size-fits-all” gedachte. Organisaties vereisen passende functionaliteiten zonder maatwerk; uit het cellofaan moet de applicatie aansluiten op het werk van de organisatie. Anderzijds wordt de aanbodmarkt volwassen en door de overnames in “document-wereld”, wordt nu steeds meer functionaliteit door de diverse applicatie-suites geboden.

Deze whitepaper is geschreven door Pascal Smeets en Mattijs Oude Wolbers van Avyr.

Lees meer...

Onderwerpen: Whitepapers, taken, competenties

Salaris van een informatiemanager


Wij krijgen regelmatig vragen over het salarisniveau van informatiemanagers. In dit artikel willen we de gemiddelden per niveau en branche grofweg weergeven. Let wel, dit zijn indicaties op basis van onze eigen praktijkervaring. Het is geen lijstje waar enig recht aan te ontlenen valt. Belangrijk is tevens om aan te geven is dat we hier alleen ingaan op de informatiemanagers, niet op de functioneel beheerders en CIO's die meer op operationeel en strategisch niveau opereren.

Lees meer...

Onderwerpen: salaris, junior, medior, senior

Het Amsterdams Informatiemanagement Raamwerk in theorie en praktijk


Het Amsterdams Informatiemanagement raamwerk (AIM-raamwerk) was aanvankelijk ontwikkeld als praktisch oriëntatie-instrument voor informatiemanagement maar uit waarnemingen van de opdrachtgever Prof. Rik Maes, em. hoogleraar informatiemanagement aan de Universiteit van Amsterdam (UvA), blijkt dat verschillende interpretaties en toepassingen van het AIM-raamwerk bestaan.

Een afstudeerscriptie van Gweta Markosian uit 2013.

Lees meer...

Onderwerpen: 9-vlaks, rik maes

Outsourcing in Nederland


In de jaren 2007 t/m 2010 is door een onderzoeksteam van de UvA/HVA, de VU en VKA, met subsidie van de stichting NWO een grote Multiple case studie gedaan naar IT-sourcing in Nederland. In dit onderzoek zijn 30 sourcingrelaties in kaart gebracht en gedurende twee jaar gevolgd. De onderzoeksdata is opgeslagen in een database die voor vervolgonderzoek ter beschikking wordt gesteld. Onderscheidend voor dit onderzoek is dat:

  • Evenwichtige aandacht is besteed aan het succes, de belangen en de kenmerken van zowel de uitbesteder als de leverancier. Een sourcingrelatie is succesvol als zowel de uitbesteder als de leverancier haar doelstellingen heeft behaald en vertrouwen heeft in de toekomst van de relatie.
  • De ontwikkeling van de sourcingrelatie in de tijd is onderzocht.
  • Gesprekken hebben plaatsgevonden met strategisch, tactisch en operationeel management.

Dit is een onderzoek van VKA, de Hogeschool van Amsterdam (HvA), de Universiteit van Amsterdam (UvA), de Vrije Universiteit Amsterdam en het Platform Outsourcing Nederland (PON) uit 2013.

Lees meer...

Onderwerpen: outsourcing

Nieuwe aanvullingen in uw mailbox?

Populairste items