Artikelen en whitepapers voor informatiemanagers over informatiemanagement

Outsourcing in Nederland


In de jaren 2007 t/m 2010 is door een onderzoeksteam van de UvA/HVA, de VU en VKA, met subsidie van de stichting NWO een grote Multiple case studie gedaan naar IT-sourcing in Nederland. In dit onderzoek zijn 30 sourcingrelaties in kaart gebracht en gedurende twee jaar gevolgd. De onderzoeksdata is opgeslagen in een database die voor vervolgonderzoek ter beschikking wordt gesteld. Onderscheidend voor dit onderzoek is dat:

  • Evenwichtige aandacht is besteed aan het succes, de belangen en de kenmerken van zowel de uitbesteder als de leverancier. Een sourcingrelatie is succesvol als zowel de uitbesteder als de leverancier haar doelstellingen heeft behaald en vertrouwen heeft in de toekomst van de relatie.
  • De ontwikkeling van de sourcingrelatie in de tijd is onderzocht.
  • Gesprekken hebben plaatsgevonden met strategisch, tactisch en operationeel management.

Dit is een onderzoek van VKA, de Hogeschool van Amsterdam (HvA), de Universiteit van Amsterdam (UvA), de Vrije Universiteit Amsterdam en het Platform Outsourcing Nederland (PON) uit 2013.

Lees meer...

Onderwerpen: outsourcing

Regie: succesfactor bij outsourcing


De meeste outsourcingcontracten lopen nu een aantal jaren en zijn in meer of mindere mate ingeregeld. Een klein onderzoekje naar de faalfactoren van outsourcing heeft aangetoond dat het ontbreken van een adequate regieorganisatie bij de uitbestedende partij, de klant, een van de belangrijkste faalfactoren is. Misschien verrassend, gezien alle negatieve geluiden die we in het algemeen juist over leveranciers horen. Johan Op de Coul gaat in op een aantal faalfactoren bij outsourcing en het belang van goed demand en supply management.

Dit artikel is geschreven door Johan op de Coul en gepubliceerd in IT Beheer Magazine, maart 2007.

Lees meer...

Onderwerpen: regie, outsourcing

Nieuwe aanvullingen in uw mailbox?

Populairste items