Artikelen en whitepapers voor informatiemanagers over informatiemanagement

Informatiemanager 3.0


Het komt met regelmaat voor dat managers, directeuren, ambtenaren en generaals beslissingen moeten nemen over ICT terwijl zij daar (vaak) niet voldoende verstand van hebben en afhankelijk worden van derden. Tegelijkertijd zijn er niet veel mensen met kennis van ICT die ook verstand en sensibiliteit hebben voor organisatorische processen en mensen (en hun soms grillig gedrag). In organisaties kent iedere discipline naast specifieke kennis, ook een eigen taal en cultuur die het  voor andere disciplines lastig maakt de ander te begrijpen. Generaliserend: de “techneuten” begrijpen de taal van de “business” onvoldoende en de business people spreken niet de taal van systeem analisten, ontwerpers en programmeurs.

Deze whitepaper is beschikbaar gesteld door de Erasmus Universiteit.

Het zijn niet alleen de mislukkingen waarover wij in de kranten kunnen lezen, maar ook de onvoldoende prestatie van organisaties in het geheel (of van delen van organisaties) die zorgen baren. We signaleren de volgende problemen:

  • bedrijfsprocessen (gedeeltelijk) zijn niet effectief (doeltreffend) en/of efficiënt (doelmatig)
  • de service of het product zelfs sluiten niet voldoende aan bij de behoeften of verwachtingen van de klant of burger
  • burger (klant) weet niet voldoende wat de voordelen van het product (of service) voor de burger (klant) of haar/zijn organisatie zijn

De gebrekkige prestatie kan worden veroorzaakt door de onvoldoende prestatie van een van de vier componenten: Mens, Taak, Organisatie (structuur) en (Informatie) technologie. Maar is eerder nog een resultaat van de onvoldoende afstemming van de factoren op elkaar.

Onderwerpen: Whitepapers, taken, competenties

Nieuwe aanvullingen in uw mailbox?

Populairste items